1. m.ö 482 yılında doğmuş olan ünlü sofist. daha çok platon'un sokrates'in ağzından yazmış olduğu aynı isimli kitaptan bilinir. kendisi tanrıtanımazlık suçundan dolayı idam cezasına çarptırılmış fakat bu cezadan kaçmıştır. kaçarken de suda boğularak ölmüştür.
  2. "insan her şeyin, varolan şeylerin varolduklarının ve varolmayan şeylerin varolmadıklarının, ölçüsüdür"

    felsefenin sonsuz bir zamandan alınıp, insan ömrüne uyarlanışı ile ilgili, bir ölçü birimi olarak aklın sınırına dair düşünceleri çağırıştıyor bu söz.