1. kendini iki gruba ayırır.
  ilk grup " fibröz " proteinlerdir. özellikle deri, tendon (kasları kemiğe bağlayan sert doku) ve kemik dokularda bulunur. fibröz protein suda çözünmemekle birlikte fiziksel olarak oldukça dayanıklı bir yapıya sahiptir.
  ikinci grup ise " globular " proteinlerdir. globular proteinlerde fibröz proteinin aksine suda çözünebilirler ve fiziksel olarak dayanıklı değillerdir.globular proteinler ekseri olarak " enzim " yapısındadırlar.enzimler ise hücre içerisindeki sitoplazmada kimyasal reaksiyonarı katalizlerler.

  proteinler 4 farklı konfigürasyonda incelenirler. primer (birincil), segonder(ikincil) , tersiyer, kuaterner yapılarıdır.
  primerler: amino asitlerin yanya dizilmesinden ibarettir.
  segonder: primerlere göre daha komplekstir. bu yapı genel salınımında, dna gibi heliks düzeni yapar. ancak, segonderlerin bu dna şeklindeki düzeni güçlü değildir ısıya maruz kalınca primer halini alır. heliks yapısında (genellikle ilk molekül) enerji verilip zincirin yeniden düzleşmesi haline, denatürasyonadı verilir, düz bir zincirin tekrar heliks hali olmasına da, renatürasyon denir.
  not: 60 derecenin üzerindeki ısılarda protein denatüre olup renatüre özelliğini kaybeder.
  tersiyer yapı: proteinin sekonder halin kıvrımlaşmış haline denir. ve daha kompleks halidir, tersiyerde bazı bölgeler primer olabilir.
  kuaterner yapı: son ve en karmaşık protein yapısıdır. kuaterner yapısı kendi alt birimlerine ayrılırlar. ilk enzimler primer oluşturduktan sonra ikinciller birbirine bağlanır.
 2. vucudun kas ve sinir yapısını oluşturan madde. o yüzdendir ki insanda enerji ihtiyacını karşılamak için son olarak parçalanırlar. zaten protein yıkımına sıra geldiyse durum kritik demektir.