1. öğrencisi olduğum bilim dalıdır.okunacak yığınlarla döküman olmasinın yanısıra eğlencelidir, insanın ufkunu genişletir.öğrencileri klinik psikolog olabilmek için ortalamalarını yüksek tutmak zorundadır çünkü en çok rağbet edilen alanı budur. istanbul üniversitesi'nde psikanalitik yönelimli psikoloji eğitimi verilir.
 2. üniversite bölümü hakkında pek fazla bilgi sahibi olmadığım, fakat araştırmalarım ve yazılan, çizilenler ile konuya farklı bir perspektif ile yaklaştığım sosyal bilim dalı.

  çocukluğumdan itibaren gittiğim psikologlar sayesinde ilgi duyduğum bu alan, son bir kaç sene de hayatımın merkezinde yer alıyor, okuduğum bölümün aksine (bkz: sosyoloji) . böylece geçen zaman içerisinde; insanın davranışlarının çoğunu oluşturan toplumsal statü ve rollerin ardında yatan bilinçaltını görebilme yetisini kazandım.

  !---- spoiler ----!

  konunun alt yapısı biraz daha eskiye dayanıyor aslında. çocukluğum da görüştüğüm psikolog bana ısrar ile kelime oyunu oynatıyordu. bu oyunun kuralları basitti, o bir kelime söyleyerek yarışı başlatacak ve ben aklıma gelen ilk kelime ile ona cevap verecektim. o da aynı şekilde aklına gelen ilk kelime ile bana bir kelime daha söyleyecek. örnek: siyah, beyaz, beşiktaş, futbol, holigan, kavga, zarar, gereksiz gibi. bunda ki amaç bana söylediği kelimelerin, bende yarattıkları anlamı ortaya çıkartmaktı. fakat doğrudan bunu yaptığında vereceğim cevabı düşünme fırsatım olacak ve bu da toplumsal rollerimden birinin cevabı olacaktı. ama o bunu yapmak yerine bana bu kelime oyununu oynayarak otokontrolü benim ellerime verir gibi yaparak beni yönetiyordu.

  !---- spoiler ----!

  bu oyunu direk oynayarak olmasa da, kurduğum iletişimler de aynı düzeni oturtarak karşımda ki kişinin bilincini okumaya çalışıyorum.

  (bkz: boş işlerle kafayı sıyırma)
 3. sadece klinik psikolojiden ibaret olduğu düşünülen ancak içinde bilişsel psikoloji, gelişimsel psikoloji gibi farklı alt dalları da barındıran bilim dalı.
 4. davranışların ve zihinsel süreçlerin bilimsel ve sistematik olarak incelenmesidir. davranışlarımız: yemek uyumak koşmak v.s. gözlemlenebilir olmakla birlikte gözlemlenemeyen zihinsel süreçlerimiz şunlardır: rüya görmek, düşünmek, mantık kurmak, plan yapmak.

  psikolojinin amacı şu 4 süreçle açıklanabilir.

  1) tanımlamak: insan davranışlarını tanımlamaya çalışır.
  2)açıklamak : oluşan davranışları sebeblerini açıklamaya çalışır
  3) önceden kestirmek: davranışları açıkladıktan sonra ilerde gerçekleşicek davranışları önceden kestirmeye çalışır
  4) kontrol etmek: son olarak oluşan davranışları kontrol etmeye çalışır.

  psikolojide bir doğru değil doğrular vardır. bir çok kuramla farklı açılardan bakılır . davranış birden fazla yaklaşımla açıklanabilir. bunlardan bazıları: biyolojik yaklaşım, psikoanalitik yaklaşım, davranışşal yaklaşım, hümanistik yaklaşım, kültürler arası yaklaşım, bilişşel yaklaşım.

  (bkz: psikolojide ilk yaklaşımlar)
 5. insanın gözlenebilen davranışlarını ve zihinsel faaliyetlerini konu alan bilim dalıdır.
  insana dair çok şey içerdiği için hayatımızda önemli bir yere sahiptir. insanla ilgili çoğu davranışın nedenini bilmek ister ve bunu kendimize açıklama ihtiyacı hissederiz. işte tam da bu nedenle her kesim, ucundan kıyısından ilgilenir bu bilim dalıyla.
  davranışın nedenini açıklayan bu kadar çok kuram olmasının sebebi insanın kompleks bir varlık olmasındandır.
 6. insanlara "en büyük kaçış'ı sağlayan, iyileştirme adı altında geçiştiren, toplumsal olanı yadsıdığı için toplumsal hapsoluşu teşkil eden, insanların maruz kaldığı koşullardan bir bütün olarak toplumun da sorumlu olduğunu reddeden alandır.

  çağdaş yaşamın merkezine oturduğundan ötürü, yabancılaşmayı, mutsuzluğu, yalnızlığı meşrulaştırmaktadır dayattığı " kişisel ahlak" ile. adorno'nun tabiriyle " içedönüklükten ibaret olan sınırsız sahtekarlık tır.
 7. İnsan, yeryüzünün en karmaşık canlısı olarak nitelendirilebilir. Dünyamız için en önemli varlıklar, insanlardır. Doğayla oynayabilir, döngüleri değiştirebilirler. En büyük etkiyi yaparlar. Medeniyet kavramı insanlar sayesinde vücut bulmuştur. Aynı şekilde kültür de öyledir. "Medeniyet" kavramı eğer olmasaydı, "Kültür" kavramının da oluşması imkansızdı.

  İnsanoğlu dünyadaki geleceği en önemli şekilde değiştiren varlıktır. Psikoloji de, insanı anlayabilmek için ortaya çıkmıştır. Düşünme biçimini ve davranışlarını anlamak için çok önemli bir alandır. Bir örnek verilecek olursa; "Anneannem dün evine geldiğimi unutmuş, ama çocukluk arkadaşlarını hiç görmese de hepsinin ismini tek tek hatırlıyor. Acaba bunun sebebi nedir?" bunun gibi sorular aklımıza gelir. İnsan, merak etmeyi çok seven bir canlıdır. Her şeyi cevaplamalıdır. İşte bilim, bu yüzden ortaya çıkmıştır. Örnekteki gibi soruları cevaplayabilmek için psikoloji dalı önemlidir.

  Felsefeyle karıştırılmamalıdır. Çünkü felsefe, insanın kuşku duyma gibi özellikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Felsefe de yanıtların aksine, sorular daha önemlidir. Psikoloji bunun tam tersidir. Aradaki fark çok açıktır. Felsefe de sorulan soruların içinde en çok "Nedir?" sorusu bulunur. Ancak psikoloji de "Neden?" sorusu her zaman kullanılır. Bilimde "belki" kullanılmaz. Bilim her zaman "kesin" bir şekilde yapılmalıdır.

  Felsefe varlığı tamamen ele alır. Halbuki bilim, varlığı parçalara, konulara bölmektedir. Ve sadece o alanda cevaplar verilir, o konuya açıklık getirilir. İşte, psikolojiyle, felsefe birbirinden tamamen farklı şeylerdir.

  Peki bu bilim alanına ilgi duyan kişiler, nerelerde iş imkanları bulabilir? Sıralayalım:

  -Adli Kurumlarda

  Adalet Bakanlığında ve hapishanelerde çalışabilmektelerdir. Psikologlar hapishanelerde hükümlülerin psikolojik tedavisini üstlenirler. Mahkemede ise bilirkişi olarak görev yapabilirler.

  -Eğitim Kurumlarında

  Psikologlar, her düzeyde eğitim kurumunda görev alır. Eğer gelişim psikolojisi alanında uzmanlıkları bulunuyorsa, kreş, yuvalar ve özel eğitim kurumlarında çalışabilirler.

  -Sağlık Kurumlarında

  Hastaneler ve klinikler de yer alabilirler.

  Diğerleri;

  - Askeri Kurumlarda
  - Araştırma Merkezlerinde

  Ayrıca Bakınız
  ---
  Temel Bilim Alt Dalları
  - Deneysel Psikoloji
  - Bilişsel Psikoloji
  - Gelişim Psikolojisi
  - Sosyal Psikoloji
  Uygulamalı Alt Dalları
  - Klinik Psikoloji
  - Eğitim Psikolojisi
  - Endüstri Psikolojisi
  - Adli Psikoloji
  - Çevresel Psikoloji
  - Din Psikolojisi
  - Sağlık Psikolojisi
  - Spor Psikolojisi
  - Trafik Psikolojisi

  Kaynak
  ---
  1. http://www.felsefe.gen.tr/psikoloji/psikolojinin_konusu_ve_ilgi_alanlari_nedir.asp
  2. http://www.felsefe.gen.tr/psikoloji/psikolojinin_alt_dallari_nelerdir.asp
  3. http://www.felsefe.gen.tr/psikoloji/psikolojinin_uygulamali_alt_dallari.asp
  4. http://www.psikolojik.gen.tr/psikoloji-nedir.html
  5. http://www.dmy.info/psikoloji-nedir/
  6. http://www.simplypsychology.org/whatispsychology.html
  7. http://www.medicalnewstoday.com/articles/154874.php
 8. ismi , yunanca psyche(ruh) ve logic (mantık) kelimelerinin birleşiminden gelmiş,psikoloji olarak tanımlanması ise ilk 1694 yılında steven blankaart tarafından gerçekleşmiştir.

  psikoloji , iki eksinin artı etmediği bir bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. nasıl mı? şöyle;
  mesela saçınızı yaptırdınız, ve bir arkadaşınızla karşılaştınız, "nasıl olmuş?" diye sordunuz,"kötü olmuş diyemem" ya da "saçın olmamış diyemem" gibi iki olumsuz cümle aslında karşınızdakinin olumlu bir mesaj vermediğine delalet.
  bir yemek yiyorsunuz mesela, nasıl beğendin mi diye soruldu "fena değil" dediniz. iki olumsuz kelime kullandınız,işte beyinin verdiği mesaj "yemek kötü be abi" imajı.

  iki eksi sadece matematikte artı eder.
 9. ruh bilimi anlamında kullanılır.

  ergenler hep bozuk olduğunu iddia eder kendilerinde.