1. İnsan, yeryüzünün en karmaşık canlısı olarak nitelendirilebilir. Dünyamız için en önemli varlıklar, insanlardır. Doğayla oynayabilir, döngüleri değiştirebilirler. En büyük etkiyi yaparlar. Medeniyet kavramı insanlar sayesinde vücut bulmuştur. Aynı şekilde kültür de öyledir. "Medeniyet" kavramı eğer olmasaydı, "Kültür" kavramının da oluşması imkansızdı.

  İnsanoğlu dünyadaki geleceği en önemli şekilde değiştiren varlıktır. Psikoloji de, insanı anlayabilmek için ortaya çıkmıştır. Düşünme biçimini ve davranışlarını anlamak için çok önemli bir alandır. Bir örnek verilecek olursa; "Anneannem dün evine geldiğimi unutmuş, ama çocukluk arkadaşlarını hiç görmese de hepsinin ismini tek tek hatırlıyor. Acaba bunun sebebi nedir?" bunun gibi sorular aklımıza gelir. İnsan, merak etmeyi çok seven bir canlıdır. Her şeyi cevaplamalıdır. İşte bilim, bu yüzden ortaya çıkmıştır. Örnekteki gibi soruları cevaplayabilmek için psikoloji dalı önemlidir.

  Felsefeyle karıştırılmamalıdır. Çünkü felsefe, insanın kuşku duyma gibi özellikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Felsefe de yanıtların aksine, sorular daha önemlidir. Psikoloji bunun tam tersidir. Aradaki fark çok açıktır. Felsefe de sorulan soruların içinde en çok "Nedir?" sorusu bulunur. Ancak psikoloji de "Neden?" sorusu her zaman kullanılır. Bilimde "belki" kullanılmaz. Bilim her zaman "kesin" bir şekilde yapılmalıdır.

  Felsefe varlığı tamamen ele alır. Halbuki bilim, varlığı parçalara, konulara bölmektedir. Ve sadece o alanda cevaplar verilir, o konuya açıklık getirilir. İşte, psikolojiyle, felsefe birbirinden tamamen farklı şeylerdir.

  Peki bu bilim alanına ilgi duyan kişiler, nerelerde iş imkanları bulabilir? Sıralayalım:

  -Adli Kurumlarda

  Adalet Bakanlığında ve hapishanelerde çalışabilmektelerdir. Psikologlar hapishanelerde hükümlülerin psikolojik tedavisini üstlenirler. Mahkemede ise bilirkişi olarak görev yapabilirler.

  -Eğitim Kurumlarında

  Psikologlar, her düzeyde eğitim kurumunda görev alır. Eğer gelişim psikolojisi alanında uzmanlıkları bulunuyorsa, kreş, yuvalar ve özel eğitim kurumlarında çalışabilirler.

  -Sağlık Kurumlarında

  Hastaneler ve klinikler de yer alabilirler.

  Diğerleri;

  - Askeri Kurumlarda
  - Araştırma Merkezlerinde

  Ayrıca Bakınız
  ---
  Temel Bilim Alt Dalları
  - Deneysel Psikoloji
  - Bilişsel Psikoloji
  - Gelişim Psikolojisi
  - Sosyal Psikoloji
  Uygulamalı Alt Dalları
  - Klinik Psikoloji
  - Eğitim Psikolojisi
  - Endüstri Psikolojisi
  - Adli Psikoloji
  - Çevresel Psikoloji
  - Din Psikolojisi
  - Sağlık Psikolojisi
  - Spor Psikolojisi
  - Trafik Psikolojisi

  Kaynak
  ---
  1. http://www.felsefe.gen.tr/psikoloji/psikolojinin_konusu_ve_ilgi_alanlari_nedir.asp
  2. http://www.felsefe.gen.tr/psikoloji/psikolojinin_alt_dallari_nelerdir.asp
  3. http://www.felsefe.gen.tr/psikoloji/psikolojinin_uygulamali_alt_dallari.asp
  4. http://www.psikolojik.gen.tr/psikoloji-nedir.html
  5. http://www.dmy.info/psikoloji-nedir/
  6. http://www.simplypsychology.org/whatispsychology.html
  7. http://www.medicalnewstoday.com/articles/154874.php