pusat - youreads  1. türk ve altay halk kültüründe ve mitolojisinde silah anlamına gelen kelime.
    türk halk inancında bazı pusatlara ayrı bir önem verilir ve bunlar kutlu kabul edilir. (ok, yay, kılıç)