rakıname - necip mirkelamoğlu - youreads

 1. rakıname

  içmesini bilene
  zevk-u sefâdır rakı
  içmeyi bilmeyene
  cevr-ü cefadır rakı.

  bir münasip miktarı
  muhabbet anahtarı
  kaçırırsan ayarı
  cana ezâdır rakı.

  ne dert kalır ne keder
  içeni mesut eder
  içebilirsen eğer
  ruha ciladır rakı.

  ham ervahsan yanaşma
  arifsen ondan şaşma
  iç ama haddin aşma
  ferahfezâdır rakı.

  yarattığı âhengi
  ne saz verir ne cengi
  terbiyenin mihengi
  dense sezâdır rakı.

  beyaz peynir domates
  yanına bir kavun kes
  çiğ köfteyle ne enfes
  bir iptilâdır rakı.

  biraz tuzlu leblebi
  kadehin billûr lebi
  dudakları öpmeli
  yoksa hebâdır rakı.

  ehl-i kemâl olana
  zevkle hemhâl olana
  sohbette tad bulana
  yârı vefâdır rakı.

  misten ala kokusu
  ana sütü gibi su
  şu ki sözün doğrusu
  müstesna mâ’dır rakı.

  dost bezminde sohbete
  neşe-i muhabbete
  her manevi lezzete
  bir vasıtadır rakı.

  nükte, cinas anlayan
  aheng-i bezme uyan
  içip zırvalamayan
  işte o’nadır rakı.

  eşşek içince zırlar
  köpek içerse hırlar
  kedi içse tırmalar,
  insanlaradır rakı.

  al kadehi eline
  dokun gönül teline
  muhabbet âlemine
  bir merhabadır rakı.

  âdâbı, erkanı var,
  zamanı, mekânı var
  kimin ki î’zanı var,
  o’na şifâdır rakı

  gönül dargınlarına
  vefa kırgınlarına
  hayat yorgunlarına
  hazâ devadır rakı.

  mirkelamoğlu der ki
  had bilmezsen eğer ki
  öyle rüsvâ eder ki
  başa belâdır rakı.