1. genetik materyalini kaybeden veya kırılan molekülün farklı bir dna molekülüne katılımının genel ismidir. birleşmedir. örnek verecek olursak, bir anne hücre ile baba hücrenin karışımından rekombinantlar oluşur. yani, iki farklı dna(nükleik asit) parça değişiminden, ana iki nükleiklerle benzerlik gösteren moleküllerin oluşmasıdır.