rip
  1. "huzur içinde yatsın" anlamına gelen ve müteveffa kişiler için kullanılan latince kökenli kısaltmadır. hem "rip" hem "r.i.p." şeklinde yazılabilir.

    latince açılımı: requiescat in pace

    ingilizce açılımı: rest in peace
  2. ingilizce yırtmak, sökmek gibi anlamlara denk gelen sözcük.