rölik - youreads



  1. hristiyanlıkta kutsal kişilere ait eşyalara denir.
    müslümanlıkta sakal-ı şerif gibi...