rubai - youreads 1. bir şiir biçemi. 4 mısradan oluşur
  ilintili iki örnek;

  asıllardan asıl nedir?
  usüllerden usül nedir?
  şeriatte gusül suyla
  hakikatte gusül nedir?

  tarîkat guslü od ile
  hakîkat guslü bâd ile
  marifet guslü tûrabdır.
  bilen er oldu ad ile.
 2. rubai deyince aklıma hemen hayyam gelir.

  ve şu dörtlüğü tabii;

  kim senin yasanı çiğnemedi ki söyle?
  günahsız bir ömrün tadı ne ki söyle?
  yaptığım kötülüğü, kötülükle ödetirsen sen,
  sen ile ben arasında ne fark kalır ki söyle?

  edit: dörtlük bire bir doğru olmayabilir tamamen öğrendiğim/aklımda kalan şekliyle yazdım.
 3. arapça dört anlamına gelen arba'a'dan türemiş dörlük anlamındaki kelime ve şiir türü. (dördüncü mânâsındaki rabia kelimaside yine bu kökten gelir.(bkz: rabia-tül adeviyye) ).
  hayyamdan bir tane çevirmeye çalışalım:

  ya sırta alıp gezdirmeli.
  ya yere çalıp çiğnemeli.
  öğrenemedik bir türlü:
  omuz omuza yürümeyi.
 4. lise edebiyatının korkulu geçmesine sebebiyet verir. başka konuda zorlanmazsın ama rubaiyi hep tekrarlarsın. sınavdan çıkar çıkmaz kritiğe başlanır. kafiye şeması, ölçüsü hepsini öğrenmek için mani, koşuk çalışmazsın. öyle sinir bozar.
  sezgi