1. acilen boş ev bulmanızın habercisidir.
  2. "anca rüyanda görürsün" ün kibarcasıdır.