rüzgarüstü adaları - youreads

  1. (bkz: windward islands)

    atlantik okyanusu ile karayip denizi arasında konumlanan ada topluluğudur. küçük antillerin güney bölümünü teşkil eden topluluk olup; dominica, martinique, greneda, grenadines, saint vincent ve saint lucia adalarından meydana gelmektedirler.

    colombus tarafından ilk sobelenen dominica adası olmuştur. daha sonra, zamanla hepsi sobelenmiş ve avrupalı güçlerin egemenliğinde el değiştirip durmuşlardır. yeni dünya'ya giden yol üzerinde oldukları için tarihsel süreçlerde stratejik öneme sahip olmuşlardır.

    (ayrıca bkz: rüzgaraltı adaları)