şa'ban-ı şerif risalesi - ahmet mahmut ünlü - youreads

    • okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (4.00)
şa'ban-ı şerif risalesi - ahmet mahmut ünlü
enes ibn-i mâlik (radıyallahu anh)dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte rasûlüllah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

"şa'bân benim ayımdır. kim şa'ban ayına değer verirse, muhakkak ki o, benim emrime önem vermiş olur. benim emrimi büyük tutana ise, ben kıyamet günü öncü bir kurtarıcı ve iyi bir hazırlık olurum."
(beyhaki, fedâilü’l-evkât, no:10, sh:94-95; şu’abu’l-imân, no:3532, 5/346-347; süyûti, ed-dürrü-l mensûr, 4/186, cem’u’l-cevâmi, 1/520)
  1. içinde bulunduğumuz şa’bân-ı şerîf ayının faziletleri, şa’bân-ı şerîf hakkındaki hadîs-i şerif ve rivayetler, şa’bân-ı şerîfte vukû bulan önemli hâdiseler, râsulüllah (sallallâhu aleyhi ve sellem)in şa’bân orucuna verdiği önem, şa’bân-ı şerîfin on beşinci gecesi olan beraat gecesinin faziletleri ve amelleri, beraat gecesi hayırlı kaza ve kaderler için yapılacak dualar ve şa’bân-ı şerîfte yapılması teşvik edilen sâlih amelleri ihtiva eden kıymetli bir eserdir.