sabbath ayinleri - youreads

 1. Sabbath Ayinleri
  17. yy Fransa, İngiltere ve Amerika'sında büyücülük ve cadılar hakkında bilinen en önemli şey Sabbath ayinleridir. Sabbath ayinleri gece yarısına doğru baslar ve gün ışımadan sona ererdi. Yer olarak dört yol ağzı , koruluk, açık kırlar, bazen de terk edilmiş kiliseler seçilirdi. Haftanın hangi günü olursa olsun, cumartesi dışında ayin yapmak mümkündü. Yeni ay ve dolunayda yapılan ayinler önem taşırdı. Senenin iki günü büyük ayin için ayrılmıştı: 31 Aralık (Allhallous Eve) ve 30 Nisan (Walpurgisnacht) mevsimlerinin başlangıcı da ayrı olarak kutlanırdı: Kış 2 Şubat, bahar 23 Haziran, Yaz 1 Ağustos, sonbahar 12 Aralıkta. Ayrıca 3 Mayıs ve 1 Kasım günleri de önemli sayılırdı.

  Ayine katılacak cadı önce hazırlığını yapar, "uçmak için gerekli merhemi" vücuduna sürerdi. Bu merhemin hazırlanışı hakkında çeşitli iddialar vardır. Hemen her reçetede "boğularak öldürülmüş bir bebeğin kazanda kaynatılmasıyla elde edilen yağlı sıvıdan" bahsedilmekte. Engizisyonda alınan bazı itiraflardan alınan sonuca göre, önce, 1 yasini doldurmamış bir insan yavrusunun topukları kesilerek kani bir kapta toplanır, sonra cesedi bir kazanda kaynatılırmış. Kanın içine yabani havuç, bıldırcın otu, beşparmak otu, köpek üzümü ve is karıştırılır, sonra bu karışım kazana atılarak yağın içinde eritilirmiş. Meydana gelen merhemi de, çıplak vücutlarına derileri kızarıncaya kadar sıvarlarmış.

  Ayrıca uçmak için kullanılan diğer bir ilaçta Belladona'dir. Bütün bu otların içindeki toksin maddeler deri yoluyla kana karıştığında kalbin atisini ve tansiyonu etkileyerek cinnete sebep olmaktadır. Bıldırcın otunun ilavesi ise, kişiyi hareketsiz bırakmakta ve halüsinasyona elverişli hale getirmektedir. Bu karışımı vücuduna sıvayan cadılar, fizik olarak hiçbir yere uçmuyorlardı. Kana karışan merhemin etkisiyle kendilerinden geçerek kaskatı bir halde yatağa uzanıp kalırlardı. Fakat, isin ilginç yani, bu işlemi yapan her cadı kendine geldiğinde yol süpürgesine binip uçtuğunu yada şeytanın armağanı olan bir keçiye, koça veya köpeğe binip uçtuğunu, diğer cadılarla birlikte Sabbath ayinine katıldığını söylemekteydi.Üstelik birbirinden haberi olmaksızın, ayine katılan her cadı, genellikle ayni şeyi anlatmıştı.

  Ayinin yapıldığı yerde toplanan cadılar, kimine göre 50-100 kişiydi, kimine göre ise binlerce. Ama her ayinde, esas figür şeytandı. Yari teke, yari insan görünümünde, normalin üstünde bir cüsseye sahip, insan görünümünde bir yaratıktı bu. Tahtında oturur ve cadılar toplandıktan sonra ayini başlatırdı. Cadılar arası evlenmeler, bu ise yeni başlayanların şeytan tarafından vaftizi, cadıların şeytan için getirdikleri hediyelerin sunulması bu sırada yapılırdı. Evlenme vaftiz ve anlaşmalar, şeytanın kırmızı kitabi içine yazılır, cadının kani ile imzalanırdı. Daha sonra cadılar bir hürmet ifadesi olarak sırasıyla şeytanin ardını öperlerdi. Bu olaylar sırasında sırt sırta oturmak, bacakları havaya dikip başı toprağa ekerek konuşmak, en çok uygulanan garipliklerdi.
  bu yola yeni giren cadı adayı, önce haçın üstüne basıp Hristiyanlığı reddeder, ardından şeytanın vaftiziyle cadılık ismini kazanırdı. Yapacağı anlaşmaya göre şeytana her hafta bir çocuk veya bir insan kurban edeceğine veya su kadar insani hasta edeceğine dair yemin ederdi. Bu anlaşma hükümleri kırmızı kitaba yazıldıktan sonra cadı adayı şeytanın ardını öperek sadakatini göstermiş olurdu. Bu arada şeytan da ona önce sürüneceği merhemin reçetesini verir, daha sonra da büyücülük için gerekli şeyleri öğretirdi. Kaynak