sağlık hukuku - youreads

  1. genel hatlarıyla sağlık hukuku, tıp ve hukukun karmasından oluşan bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. sağlık hizmetinin varlığını, sunumunu, hasta ve hekim haklarını bireyin temel hakları ile birlikte ele alan sağlık hukuku, insanların en temel hakkı olan yaşama hakkına dayanmaktadır.

    sağlık hukukundaki temel kavramlar, hasta ve sağlık çalışanı hakları, cezai, hukuki ve mesleki sorumluluklar, aydınlatılmış onam, tıbbi uygulama hatalarına yol açan süreçler, belgelendirme ve sigorta sistemleri konularında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
    ( bu konu hakkında sorusu olanların veya bu konuda çalışmakta olanların bir mesaj kadar uzağındayım. h
  2. ülkemizde yeni gelişen bir alan.