şahane cehalet - neyzen tevfik - youreads

 1. evet! .......şu dünya dersi'ni verdi,
  yeter artar bu hikmet; ihtiyara, kâhile, gence.
  kabul etti bunun tatbikini alkışla yardaklar,
  maarif zindanında ilme, tarihî bu işkence!

  huzurunda bu zatın intihar eylerdi cebrail,
  bilinseydi ezelde hilkatin bu sırrı evvelce;
  yıkardı arşı, kürsiyi, eğer çıksaydı bu dâhi
  bu şahane cehalet uğratırdı tanrı’yı felce!