sahip olmak ya da olmak - bütün eserleri 2 - erich fromm - youreads

    • okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.00)
Yazar erich fromm
sahip olmak ya da olmak - bütün eserleri 2 - erich fromm
"insanlık büyük bir hızla tümden yok olmaya doğru sürüklenmektedir. ekonomik gelişimin giderek insanları tutsak alması, doğaya karşı takınılan düşmanca tavır ve bir atom savaşı tehlikesi, insan soyunu ve dünyayı tehdit etmektedir" diyen erich fromm, felakete gidişin önünün alınabilmesi için, insanların ve onların davranışlarına biçim veren toplumsal sistemlerin, kökten değişmelerinin gerektiğini ileri sürüyor." yeni bir insan ve yeni bir topluma geçişin tek yolu, herşeyi elde etmek, onlara egemen olmak biçiminde beliren ve kar tutkusu, açgözlülük, bir de ihtiras demek olan "sahip olmak" karakterini inkar etmekten geçer. insanlar onları huzura, mutluluğa ve diğer insan kardeşlerini sevmeye yöneltecek olan "olmak" biçimli bir dünya görüşüne geçemedikleri sürece, kurtulmaları mümkün değildir." (kitap bilgileri idefix'den alınmıştır.)

Sonuç bulunamadı.