1. bu şiir, lermontov tarafından, puşkin'in ölümünü takiben yazılmış ve genç şaire ülkenin gündeminde bir yer açmıştır;

  !---- spoiler ----!

  şairin ölümü

  intikam, çar, intikam!
  kapanıyorum ayaklarına
  adil ol ve katili cezalandır
  ki onun idamı gelecek çağlara
  senin haklı yargını duyursun
  ve caniler örnek bulsun onda.

  şair öldü! - kuluydu, namusun. -
  düştü, karalanmış, söylentilerle.
  düştü intikam özlemiyle, göğsünde bir kurşun
  eğerek gururlu başını yere!

  utancını değersiz tahkirlerin
  taşıyamazdı şairin kalbi.
  o başkaldırdı yargısına sosyetenin
  ve öldürüldü! yapayalnız, önceki gibi...

  öldürüldü! neye yarar şimdi gözyaşları...
  neye yarar boş övgülerin gereksiz korosu...
  neye yarar zavallı özür mırıltıları...
  kader oynadı oyununu!

  ilkin kinle kovan siz değil miydiniz
  onun özgür ve cesur yeteneğini;
  ve eğlenmek için körüklediniz
  bir yangını ki belli belirsizdi.

  daha ne? eğlenin... son ıstıraplara
  dayanmaya artık gücü yetmezdi!
  söndü bir meş'ale gibi eşsiz deha
  soldu alnındaki zafer çelengi.

  kurtuluş yok, soğukkanlılıkla
  katil indirdi vuruşu.
  titremedi elindeki tabanca
  yüreği sanki donmuştu.

  şaşacak ne var? uzaktan onu
  o benzeyeni yüzlerce kaçağa
  fırlatmıştı bize kaderin buyruğu
  talih ve rütbe avına.

  gülerek, küstahça aşağılıyordu
  yabancı bir toprağın göreneklerini
  o bizim şanımızı esirgeyemezdi
  ve bu kanlı an düşünemezdi
  elini neye kaldırdığını!

  şair öldü ve girdi toprağa
  o ünsüz, tatlı türkücü gibi
  sağır bir kıskançlığın kurbanı.
  onu eşsiz bir güçle betimlemişti
  acımasız bir elin yere serdiği
  yazgı yoldaşı ozanı.

  bırakarak barışçıl erinçleri ve saf bir dostluğu
  özgür yüreğin ve ateşli tutkuların boğulduğu
  bu kıskanç dünyaya niçin geldi?
  niçin verdi elini değersiz kara çalıcılara?
  niçin inandı yalan sözlere ve okşayışlara?
  o ki genç yaşından beri insanları bilirdi...

  çıkarıp ilk çelengi alnından
  dikenli ve defneden bir çelenk taktılar ona,
  ve gizli iğneler dalların altından
  battılar şanlı alnına.
  ve ağulandı son anları da
  sinsi fısıltısıyla alaycı cahillerin.
  ve öldü o - boşuna bir intikam susuzluğuyla -
  ve gizli üzgüsüyle kırılmış ümitlerin.

  sesleri o eşsiz şarkıların dindi
  bir daha duyulmamacasına.
  dar ve sevimsiz sığınağında şimdi
  susuyor şair, bir mühür ağzında...

  ve sizler, kibirli çocukları
  bilinen alçaklıkla ün salmış ataların!
  köle topuklarıyla çiğneyen yıkıntılarını
  bahtın oyunuyla incinmiş soyların!
  özgürlük, deha ve şan cellatları!
  tahtın yanındaki açgözlü yığın!
  susturun gerçeği ve yargıyı
  gizlenin örtüsü altına yasanın!
  fakat ey ahlaksızlar, tanrısal bir yargı
  ve müthiş bir yargıç bekliyor sizleri!
  onu kandıramaz altın şıkırtısı
  o bilir önceden her şeyi.
  o zaman boşa gidecek ama
  kötülemeler, başvuracağınız!
  ve tüm kara kanınızla, şairin
  haklı kanını yıkayamayacaksınız!

  / mihail yuryeviç lermontov
  çeviren: ataol behramoğlu

  !---- spoiler ----!