sapir-whorf kuramı - youreads  1. farklı dilleri konuşanların farklı düşünce dünyaları olduğunu öne süren kuram.
    beid