1. beynin kaldıramayacağı gerçeklere karşı verdiği tepki. bir çok çeşidi vardır. bazen zihni parçalara bölmeye kadar varır. edebiyat için harika bir besin kaynağıdır.

  (bkz: homeostasis)
 2. insanın benliğini koruyabilmek adına verdiği bilinç dışı tepkiler.
  1-bastırma egoyu rahatsız eden tüm dürtü, duygu ve deneyimlerinin bilinçdışına itilmesi ve orada tutulmasıdır. çocukluğumuzla ilgili hatırlayamadığımız çoğu şey bastırma nedeniyledir. oldukça zihinsel enerji tüketen bir savunmadır. bir kişinin kendini tanımasının ve bilmesinin bastırmayı az kullanmakla olacağı ileri sürülebilir.

  2-akla uygunlaştırma egoyu rahatsız eden, acı veren, sıkıntı yaratan durumlardan kaçınmak için akla yatkın görünen bir neden bulmaktır. "bahane bulmak" deyimi çok uygundur. örneğin cinsellikle ilgili korku ve kaygıları olan bir insan "öpüşmekten mikrop bulaşır" diyerek kendini rahatlatması ve akla uygun bir çıkış yolu yaratarak dengenin sürmesini sağlaması.

  3-yansıtma kişinin kendinde varolan kabul edilemeyen dürtü ve istekleri sanki karşısındaki insanda varolduğunu ve kendisine yöneltiliyor gibi yorumlanmasıdır. örneğin bir genç kıza karşı ilgisi olan delikanlının, genç kızın bir takım hareketlerinden kızın kendisine ilgisinin olduğunu çıkarsaması. ya da çok öfkeli bir insanın "bende öfke veya kızgınlık yok onlar bana öfkeliler" demesi.

  4-yadsıma - inkar benlik için tehlike oluşturabilecek bir uyaranın yok sayılmaması, görmezden gelinmesidir. örneğin babası ağır ve ölümcül hastalığa sahip bir kişinin sanki çok güçlü kurtuluş umudu varmış gibi babasının durumuna ilişkin duyguları hiç yaşamaması. ya da kanserli bir kişinin hiçbir şey olmayacakmış gibi yaşaması.

  5-yer degiştirme egonun kabullenemediği, tehlike oluşturabilecek bir dürtü veya duygunun farklı bir nesneye yöneltilmesidir.

  yer değiştirme düzeneği günlük yaşamda ve rüyalarımızda sıkça görülür. çalıştığı yerde patronuna kızıp dürtüsünü tatmin edemeyen bir işçinin evde eşine kızması veya annesine öfkeli olan bir çocuğun tüm büyüklere veya kadınlara öfkeli olması en klasik örnekleridir. düşlerimizde gerçekleri değil bunların sembolleriyle(yer değiştirme) rüyayı görürüz.

  6-karşıt tepki kurma kişi benliğinin içinde gelişen katlanılamayan ve kabul edilmeyen dürtü ve duygulara bunların tam karşıtını göstererek kendisini savunur. içndeki kabul edemediği yoğun cinsel dürtülere karşı kişi aşırı ahlakçı davranarak rahatlar. çok olumsuz duygular beslenen bir kişiyle karşılaşıldığında aşırı kibar veya sevecen davranışlar da örnek verilebilir.

  7-kendine yöneltme genelde saldırgan dürtülerimizle başa çıkmada kullanılan bir savunma düzeneğidir.

  bizi engelleyen, yani dürtümüzü doyuma ulaştırmamızı engelleyen varlığa karşı öfke duyarız. ancak bu öfke her zaman gösterilemez. çünkü başkalarına kızmak, bağırmak vs davranışlar yasak, ayıp, uygunsuz olarak nitelenmiş ve içe atım düzeneği ile içselleştirilmiş, yani kişiliğimizin bir parçası olmuştur.

  örneğin babasına kızan bir genç neler yapabilir? bastırabilir, inkar edebilir, bilinçli olarak kendini engelleyebilir, kızabilir, öfkesi yer değiştirip başkasına kızabilir ya da kendisine yöneltir. başını duvarlara vurabilir, kendisini kesebilir ya da intihar edebilir.

  özkıyımların (intihar) büyük br kısmının nedeninin kendine yöneltme düzeneği ile olduğu kabul edilmektedir.

  8-yalıtma ruhsal yaşantılarımızın bilişsel ve duygusal yönleri vardır. yaşantılarımızın hoş olmayan yanlarını hatırlamak veya fark etmek istemeyiz. olayların bilişsel yönlerinin hatırlanıp duygusal yönlerinin hatırlanmayışı yalıtmadır. bu durumda karşımızdaki kişi duygu yüklü olmasını tahmin ettiğiniz bir olayı duygusuz, kuru kuruya anlatır.

  örneğin, babanın ölümü, ya da işkenceye ilişkin anılar.

  9-somutlaştırma ego karmaşık ve belirsiz durumlardan rahatsız olur. geleceğe yönelik planların belirsizliği, bilinçdışı korkular, sıkıntı gibi karmaşık ve yorumlanamayan duygular somutlaştırılır. böylece belirsizliğe tahammülsüzlük (intolerance of ambiguity) ortadan kaldırılmış veya azaltılmış olur. örneğin ölümle ilgili korkuları olan kişinin kalp hastası olduğuna inanması, iç dünyasından gelen
  anlaşılmaz istek ve duyguları olan kişinin polis tarafından takip edildiğine inanması.