1. bir erdem beyazıt şiiri.


  kimi kımıltılı kimi hareketsiz
  kimi konuşan kimi sessiz
  bu insanlarda yenilmeyen bir güç var
  çobanların ruhu nasıl sığmazsa kırlara
  bu insanlar da sığmıyor meydanlara.

  yüzlerde okunan sadece
  kararsızlık, tedirginlik, endişe
  ve içsel yalnızlığın hüznü
  ve asla dinmeyen sıla özlemi.

  sıla, ey ruhumuzun coğrafyası!

  hep bir hazırlık kargaşasında büyüyor halk
  şehrin sokaklarında, caddelerinde
  meydanlarında

  evlerin önünde bahçelerde
  çoğalıyorlar
  her yerde ve her şeyde
  büyük bir göçün telaşı var!

  atlar kişnemeye başladı
  sabahı selamlıyor horozlar
  yer yer tütmeye başladı bacalar
  şehri denetleyen bir dev gibi
  yükseliyor ufuktan güneş
  işığının değdiği her şey
  parlıyor
  uyanıyor
  canlanıyor.

  hep yarınları bekledi bu insanlar
  geldiğini hiçbir zaman farketmediler
  hep arkalarında yas tutan bir sevgilileri
  kalmış gibi!
  hep önlerinde kendilerini bekleyen
  bir özülke varmış gibi
  beklediler.

  telefon tellerine konmuş bu kuşlar
  hangi habere ayarlanmışlar?

  bu gelen esinti bir haber mi getirdi
  sevinçle ürperen doğaya?

  yaşayıp durduğumuz anların
  uçsuz bucaksızlığında
  yükseliyor güneş
  yükseliyor umutlar!

  bütün canlılar
  aşkla mest, aşkla diri
  yağmurun sesini dinler gibi
  dinliyorlar birbirlerini.

  insanlar kıvılcımlanıyorlardı
  şehrin meydanlarında
  çağırıp duruyordu ıssız kırlar onları
  nehirler gülümseyen sevgililerin
  gamzeleri gibi

  girdaplar oluşturarak akıyorlardı
  insanlar fısıldaşıyorlardı
  insanlar kıvılcımlanyorlardı
  yazgılarına inanıyorlardı
  aşklarına güveniyorlardı
  sırlarına sadıktılar!

  sonra ölmüş bir boğanın donmuş
  gözlerinde
  kaynayan kurtçuklar gibi
  kaynaştılar şehrin içinde
  sonra koşuştular
  kendilerini kırlara vurdular
  susamış bir davar sürüsünün
  su yatağına koşuşu gibi.

  yürüdüler insanlar
  dizi dizi, sıra sıra, konvoy konvoy
  biteviye yürüdüler

  güneş adeta bir vicdan azabı gibi
  her an biraz daha ağır
  çöküyordu omuzlarına
  dallarından ölü ağırlıklar sarkar gibi
  durup duruyordu meyve ağaçları
  buğday başaklarının
  ayakta durmaktan yorgun düşmüşler gibi
  eğilmişti başları
  insanların sanki toprağa yapışıyor gibi
  kalkmaz olmuştu yerden ayakları.

  her an büyüyen bir susuzluk gibi
  yakıcı bir özlem;
  içlerinde büyümeye başlamıştı insanların.

  ipek bir dokumanın havada dalgalanması gibi
  kanın damarda ılık ılık akması gibi
  şehirlerin düzeni, evlerin gizemi, odalarının
  mahremiyeti
  yataklarının derinliği, yorganlarının serinliği
  çağırıyordu onları.

  tepelerin ardında bekleyen yalnızlık
  ürkütüyordu onların bedenlerini
  doğanın kendine mahsus diriliği
  ürkütüyordu bedenlerinin ölümcüllüğünü.

  ey kabına sığmayan kırlar!
  ey kabuğunda can çekişen kent!

  kimsenin efendisi değilsin kırlarda
  kendinin bile
  her şeyin kölesisin şehirlerde
  kendinin bile!

  ey insan niçin?
  tedirginsin dişi kuşlar gibi
  fırtına öncesinde.

  ey şafak uyandır bizi öperek alnımızdan
  ey doğa emzir ruhumuzu
  ey şehir kovma bedenimizi kapından
  ey aşk merdiveni ulaştır bizi cennetine!