septisizm - youreads  1. şüphecilik. sanıyorum daha çok frankurt okulunun adeti olan yaklaşım. en bilinen temsilcileri arasında theodor adorno vardır. epistemoloji alanına girdiğini düşünüyorum. tüm bilgilerin kişi, toplum, kültür süzgecinden geçtiği için şüphe ile yaklaşılmalıdır görüşü benimsenir.