sevgi aldatmacası - youreads  1. karen horney'in kullandığı bir kavramdır. sevgi terimi ile ya da özel olarak bu şekilde algılanan şeyle gizlenebilen duyguların ve çabaların çeşitliliği ifade etmek için kullanır. yani sevgi kılığı altında kendini gösteren bir takım arzu ve çatışmaları betimler. bu, kendi yaşamını çok aciz ya da bomboş hisseden birisinin öteki üzerindeki asalakça beklentilerini gizleyebilir.daha saldırganca biçimiyle bu, eşi kullanmaya, onun aracılığıyla başarı, saygınlık ve güç kazanmaya yönelik arzuyu gizleyebilir. bu, birisini dize getirme ve onu ezerek zafer kazanma ya da bir eşle kaynaşma ve muhtemelen sadistçe bir yoldan onun aracılığıyla yaşama arzusunu dile getirebilir. bu, bir beğenilme ihtiyacı ve beğenilme yoluyla kişinin kendi ideal imajının güvenilir bir onayı anlamına gelebilir vb..