sevilen kişiden vazgeçme eşiği - youreads  1. düz adam sami yaklaşımıyla, "şurama kadar geldi artık" cümlesinin kurulduğu seviye.