sivil toplum kuruluşu - youreads

 1. (kısaca: stk) belirli bir vizyon doğrultusunda belirli bir misyonu gerçekleştirmek üzere sivil örgütlenme ile kurulan,

  politik, sosyal, kültürel, meslekî, hukukî, çevresel, vb amaçları doğrultusunda ikna, dayanışma, tematik proje, sürdürülebilir proje, eğitim ve eylemlerle sosyal duyarlılık, sosyal sorumluluk, sosyal kalkınma, sosyal girişimcilik, eğiticilik, entegrasyon, demokrasi, yasalara ve karar verici mercilere etki (lobicilik) çalışmaları yürüten,

  oda, sendika, kulüp (topluluk), vakıf ve dernek adı altında gönüllülük usûlüyle faaliyet gösteren, farklı yerlerde şubeler açabilen, üye ve bağış alabilen, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar, sponsorluklar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan,

  resmî devlet kurumlarından bağımsız olan, konumları itibarıyla sivil alan ile tüzel alan arasında hem bir iletişim ve dayanışma, hem de bir baskı ve yaptırım mekanizması işlevi gören kuruluşlardır.

  * sivil toplum örgütleri, sosyal kalkınmanın ve demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır.
 2. pek çok kavram söz konusu olduğunda ama özellikle toplumla alakalı kavramlarda iki şeye dikkat etmek lazım; birincisi, kavramın ne zaman, ne şartlar altında doğduğu sorunsalı. bu kapsama, kavramın orijinal ve hatta türkçe karşılığının nasıl biçimlendiğini de eklemek lazım. dikkat edilmesi gereken ikinci husus, kanımca, kavrama ilişkin sınırları keskin tanımlar yapmaktan kaçınmaktır. stk'lar özelinde konuşacak olursak, bunların içeriği pek çok kişi için farklıdır, bunun yanında içeriğine ait hususlardan bazıları zaman içinde kopar, yenileri gelir.

  dolayısıyla en başta (bkz: sivil toplum) .