1. etimolojik olarak; "sole" (latince solus ) + "ipse"(self) kelimelerinden oluşur, yalnızca öz ile gerçek bilince ya da gerçeğe ulaşabileceği anlamına gelir.

    Bu kurama göre, sadece insanın kendisi ve bilinci vardır. bu açıdan bilginin kaynağını akıl olarak gören rasyonel düşünce ile yakından bir bağ kurar. insanın, duyu organlarıyla duyumsadığı ve aklı ile ulaşabildiği sonuçlar neticesinde nesnel dünya insan zihninde var olur. Berkeley, Fichte ve descartes'in görüşlerinde solipsizmin izleri vardır.

    descartes'in düşünceleri üzerinden rasyonalizm ve solipsizmi ele alan kısa ve güzel bir yazı.

    bu hali, anlamamızı kolaylaştıracak örnek ise; "uzun ihsan efendi"

    (bkz: puslu kıtalar atlası - ihsan oktay anar)