1. toplum içerisinde bir an başkalarının da bizim gibi karmaşık bir yaşamın parçası olduklarını fark etme durumu. bir başka ifadeyle, hayatın başrolünde kendimizin olmadığını, diğer insanların da bizim gibi hayatlarının olduğunu fark etmemiz, bunu hissetmemizdir.

    (bkz: the dictionary of obscure sorrows)
  2. hayatı anlamlandırır.
    ama bunu fark ederken, herkesin bizim gibi arap saçına dönmüş bir hayatı olduğunu, bu karmaşık oluşumun, yaşam dediğimiz kompleks yapının bir parçası olduğumuzu kavramaya yarar.