soruya soruyla cevap vermek - youreads 1. soruda bir art niyet sezildiğinde cevaplanmak istenmeyen durumları kibarca geçiştirmek için yapılır.

  soru; kendi kendine olmadığı sürece karşıdakini zor durumda bırakan eylemdir.

  çünkü çoğu zaman; hesap sormak, baskı, aleyhte kullanmak için delil biriktirmek, onaylatmak, ezmek, merak gibi niyetlerle soru sorulur.

  ve karşıdakine cevap vermeme seçeneği sunmaz, sorulmuştur cevaplanacaktır.genel kanı bu şekildedir.

  cevaplayacak olanın psikolojisine, ortamda çekindiği kişilerin olup olmadığına, yere, zamana, moduna bakılmaksızın pat diye sorulur.

  sonuçta kişi cevaplayamayacağı durumlarda ‘’cevap vermiyorum’’ diyemediği için soruyla cevap verir.

  soru faşizandır cevap verecek kişiyi ezer.