1. sosyal fobi kişiye günlük yaşamında rahatsızlık verecek derecede değişimler yaratan bir kaygı bozukluğudur. kişi karşılaşılan veya karşılaşılacağı varsayılan sosyal durumlar karşısında yüksek korku ve kaygı yaşayıp bu ve buna benzer durumlardan kaçınmak için kaçınma davranışları geliştirir. sosyal fobi sadece utangaçlık veya özgüven eksikliği değildir. kişinin günlük yaşamını atıl kılan onu sınırlandıran bir psikolojik rahatsızlıktır. dsm 5 kriterlerine göre tanımlanır

    en sık görülen psikolojik rahatsızlıklar arasında ilk üçe girer. yaşam boyu görülme olasılığı gayet yüksektir. iki türü vardır, yaygın ve özgün sosyal fobi. sosyal fobi sadece ilaç kullanılarak tedavi edilebilen bir rahatsızlık değildir. ilacın birçok vakada ikincil veya üçüncül tedavi türü olması gerekir.
    (bkz: sosyal fobi - hasan durna)
  2. sosyal fobi zamanla tüm hayata sirayet ederek kişinin paralize olmasına neden olan bir illet. profesyonel yardım alınması gerekir.