1. toplumsal bir sorunun ya da bir ihtiyacın belirlenmesi, çözülmesi ve giderilmesi için örgütlü bir hareket başlatan veya hâlihazırda varolan bir hareketin içerisine dâhil olup sorumluluk alarak emek harcayan, sosyal problemlere çözümler üreten kişi ve kurumlardır.

    ayrıca (bkz: girişimci)