sosyal ikilem - youreads

  1. toplumsal alanda gelenekçi ve yenilikçi yaşam biçimlerinin yan yana görülmesi.

    geleneksel davranış biçimi ile endüstrileşmeye bağlı toplum davranışının herhangi bir etkinlik alanında sorun teşkil etmesi.