1. ingiliz psikolog mc dougall ve amerikalı sosyolog ross isimli iki uzman 1908 yılında birbirinden habersiz olarak sosyal psikoloji kitaplarını yazarlar.
    mc dougall psikolog olduğu için sosyal psikolojiye bireyci bakış açısı ile yaklaşmışken, ross sosyolog olduğu için sosyal psikolojiye, toplumsal bakış açısıyla yaklaşmıştır. bu iki eser ile sosyal psikoloji, bilimsel bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmıştır.

    sosyal psikoloji; toplum içindeki bireyin ya da bireylerin davranış biçimidir. aynı zamanda bireyin sosyal çevreden etkilenen duygu, düşünce, inanış ve tutumlarını da anlamaya çalışır. (dünden bugüne insan ve insanlar - prof. dr. çiğdem kağıtçıbaşı, doç. dr. zeynep cemalcılar sf. 22)