sosyal turizm - youreads

  1. sosyal turizm veya kitle turizmi, satın alma gücü vasat veya sınırlı olan kitleye hitabeden, özel bir takım önlem ve teşviklerle onların da turistik etkinliklerde bulunmasını sağlamayı hedefleyen turizm şeklidir. bir başka ifadeyle, herkesin turizm faaliyetlerinden yararlanabilmesi için yapılan çalışmalardır.