sosyoloji - youreads  1. genel tanımı ile toplum bilimi. ayrıca sözel bilimlerden birini oluşturmaktadır (ki bazı insanlar sözel bilimleri kabul etmiyor) ^:hahahaha^.

    üniversite de eğitim verilen sosyoloji bölümü ise; batı avrupa tarihinde yer alan, tarihi gelişmeleri ezberlemek üzerine kurulan bir bölüm şahsi kanaatimce.

    ayrıca savunduğum, yaşayan üç çeşit insan fikrinin de temelleri bu bölüm aracılığıyla atıldı. (bkz: köle burjuva asker)