sultan üçüncü mehmed - youreads

  1. 1566 - 1603 seneleri arasında yaşamış osmanoğulları hanedanından devlet-i aliyye'nin 13. hükümdarıdır.

    sultan üçüncü murad'ın oğlu olan sultan üçüncü mehmed, ilk eğitimini istanbul'daki sarayda aldıktan sonra 1583 yılında doğum yeri olan saruhan (manisa) sancak beyliği'ne atandı. babasının vefatı üzerine 1595 yılında saraya geri dönüp tahta çıktı.

    ııı. mehmed padişah olduğunda, anadolu'da süregelen celâlî ayaklanmaları doruk noktasına ulaşmıştı. rumeli ise, avusturya imparatorluğu'nun baskısı ile eflâk, boğdan ve erdel beylerinin ayaklanma tehditi altındaydı. tahta çıktıktan hemen sonra ordusuyla eflâk seferi'ne çıkan üçüncü mehmed, 1596'da macaristan ovası'ndaki eğri kalesi'ni aldı ve avusturya ordusunu haçova'da mağlup etti. ama, bu seferin ardından osmanlı ile avusturya arasındaki savaş karşılıklı çatışmalarla devam etti.

    celâli ayaklanmalarını bastırmayı başaramayan üçüncü mehmed han, karayazıcı ve deli hasan gibi ayaklanma önderlerine valilikler vererek çatışmaları yatıştırmayı denedi. bu sırada, safevî hanedanından iran şahı birinci abbas (şah büyük abbas) da, doğuda ordusuyla harekete geçerek nahçıvan ve tebriz bölgelerini ele geçirdikten sonra, revan (erivan) eyaletini de muhasara altına almış ve osmanlı ile iran arasındaki barış sürecini çoktan bozmuştu. sultan ııı. mehmed 1603 yılında öldüğünde, gerek iç ayaklanmalar, gerekse doğuda ve batıda yapılan savaşlar bütün hızıyla devam ediyordu.