1. osmanlı'daki isyanların önemli bir çoğunluğunun sebeplerindendir. ekonominin dengesini bozan tağşişli paralar nedeniye yeniçerilerin maaşları piyasadaki akçelerden daha düşük değerli akçeler ile ödenmiş, alım gücü düşmüş, enflasyon artmış dolayısıyla halk da bundan etkilenmiş ve isyanların ekonomik arka planında önemli bir parça oluşturmuştur.