tahassür - youreads  1. tdk büyük sözlüğü'nde birinci anlamı "özlem", ikinci anlamı "kavuşmak istenen şey veya kimse için üzülme, yanıp yakılma" olarak geçen kelime.

    etimolojisine dair bilgi bulamadığım kelimedir. bilgisi/ilgisi olan aydınlatırsa sevinirim.