1. bu seferki konukları demokrasi sevdalıları olmuştur.
  2. eskiden o bölgede su deposu bulunurmuş ve çevreye su temini bu depolar ile yapılırmış.
    taksim ismi ise bu suyun paylaştırılmasından; yani taksim edilmesinden gelir.