1. ikincil anlamına gelen arapça kökenli türkçeleşmiş sözcük. (bkz: ikincil)