tanrı'nın mükemmel yaratma sorunsalı - youreads  1. tanrı'nın meydana getirdiklerinin, mükemmelliğinin son raddesinde olmadığını ve daha iyisini yapabilecek olduğunu düşünenlerin yanında tanrı'nın yüceliğine tamamen ters düşebilir. bir işi elinden geldiğince mükemmelen yapmamak, gayri-mükemmelen yapmaktır. bir mimarın eserini daha iyi yapabileceğini beyan etmek, onun eserinde kusur bulmaktır. bu tanrı'nın mükemmelliğine ters düşer. zira mükemmellikten yoksunluk sonsuz sayıdaki alt basamaklara indiğinden tanrı'nın eserini herhangi bir şekilde yapmış olması, daha az mükemmel olan halleriyle kıyaslandığında daha iyi olacaktır, ama bu yetmez bir şey ancak bu tarzda bir methe değerse pek methe değer değildir.

    tanrı'nın tutumunun saklı sebeplerine dair bizde bulunan bilginin ancak pek azı üzerinde temellenir. bir çok şeyin daha iyi kılınabileceğine cüretkarca hükmetmemize imkan veriyor.
    [bkz] monadoloji [/bkz]