tasa - youreads

  1. üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam anlamlarına gelir. kelimenin kökeni farsçadır.