1. tmsf, tasarruf mevduatının ve katılım fonlarının sigortalanması, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk) tarafından kendisine devredilen bankaların yeniden yapılandırılması, malî bünyelerinin güçlendirilmesi, bu bankaların üçüncü kişilere devredilmesi, satışı ve tasfiyesi ile görevli olan başbakanlığa bağlı bir kamu tüzel kişisidir.

    5411 sayılı kanun ve ilgili mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin yolsuzluk ve usûlsüzlüklerden korunması amacı ile kurulmuştur.

    ilgili bağlantı: http://www.tmsf.org.tr/