tazmin - youreads

  1. sebep olunan maddî ya da manevî bir zararı ödeme. bir ziyanı, bir şeyin eksikliğini başka bir şeyle karşılama yahut giderme.

    not: kelimenin kökeni arapçadır.