teğet - youreads

  1. iki geometrik cismin birbirlerine sadece bir noktadan temas ettiklerinde oluşan geometrik durum. ingilizcede tangent olarak anılan terimin kökeni latince tangere (dokunuş) kelimesidir.

    bazı insanların yaşamdan geçip gidişi olarak da adlandırılması mümkündür.
  2. analitik düzlemde bir y eğrisi ve y eğrisi ile yalnız bir a(x,y) ortak noktasına sahip olan bir d doğrusu olsun. d doğrusuna y'nin a(x,y) noktasından geçen teğeti denir.

    bir eğri üzerine birden fazla noktada teğet çizilebilir. eğri üzerindeki sürekli noktalardan yalnız bir tane teğet geçer. kırılma noktası adı verilen sürekliliğin olmadığı noktalardan ise sonsuz tane teğet geçer.

    (bkz: süreklilik)