1. bir malın yapımında ve satışında tek yetkili olma ve bu malın sürümüne egemen olma durumu.
  2. Türkiye'de firmaların tekelleşmesine müsaade edilmemelidir. Çünkü kurumsal bir müşteri memnuniyeti anlayışı bu ülkede yoktur. Türkiye'de tekelleşme, firmanın müşterilerine karşı küstahlaşmasına neden oluyor bakınız