tekfurun kızı - süleyman çobanoğlu - youreads

 1. ben seni alamam ah holofira
  azığım tamtakır bineğim nalsız
  bir belde geçerim kalacağım yok
  dostlarım bivefa düşmanım yalsız
  kolum halat değil bakracımda kum yok

  ben seni alamam ah holofira
  sade yoksulluktan yokluktan değil
  eline kir olsun elli üç lira
  amma ki alamam
  bir uzak sevi gelmiş de çökmüş ta onlar gibi

  ben seni alamam ah holofira
  geç git hiç bakmadan eylenme e mi
  pusatları parlak binbaş istesin
  seni ulak elçi naib-i kral
  ben hoyrat söyleyeyim, el bana hoyrat
  gelip de ne diyeyim şu dillerim lâl

  ben seni alamam ah holofira
  baban kâfirine kılıç üşürsem
  hem de gece bassam iti uykulu
  şöyle “ya allah”la bohçanı dürsem
  amma ki alamam

  yaradan beni ne ardıç ne çınar ufarak çayır
  koşumun gıcırdar ölmek dilerim
  bağrım kaynıyordur yüklerim ağır
  sen bir düş imişsin kuşluk çağında
  soluma tükürdüm rabbim gafurdur
  bilesin kavuşmak yoktur islâmlıkta
  kavuşan kısmısı ancak gâvurdur