tenasüb - youreads  1. orantı, uygunluk, yakışma. edebiyatta, anlam bakımından aralarında ilgi bulunan iki veya daha fazla kelime, terim veya deyimi tezat olmaksızın bir araya getirme sanatıdır.

    yapıya bağlı mânâ sanatlarından olup heyecanın meydana getirdiği çağrışımlara dayanır. divân şâirleri, içeriklerindeki özelliklerinden dolayı birbiriyle ilgisi bulunan kelimeleri bir beyitte yoğunlaştırmaya fazla rağbet etmişler ve tenâsüb yaygın bir sanat hâlini almıştır.

    aramazdık gece mehtâbı yüzün parlarken
    bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken^:faruk nafiz çamlıbel^