1. ihtilal fransasında 1792-1794 yılları arasındaki dönem. iktidarı ele geçiren jakobenlerin yürüttüğü kanlı ve aşırı baskıcı rejimdir.