1. Adamlar güzel özetlemiş. Okunmasında, tatbik edilmesinde fayda var.