1. (bkz: sergileme) sahip olunan bir şeyi, bir kimseyi yahut bir ürünü başkalarına gösterme, yapılan bir davranışı yahut bir olayı başkalarına anlatma anlamlarına gelen arapça kökenli türkçeleşmiş kelimedir.